Rola naukowca we współczesnym społeczeństwie w świetle dokumentów Kościoła

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 32, Numer 1 (2013) s. 3-15
Andrzej Jeż

 

do góry