Sumienie wykładnią moralności człowieka w nauczaniu Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza (1962-1990)

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 32, Numer 1 (2013) s. 47-59
Marek Kluz

 

do góry