"Wierzę w Boga Stworzyciela" : geneza i sens formuły

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 32, Numer 1 (2013) s. 73-84
Antoni Żurek

 

do góry