Teologia stworzenia w katechezie i przepowiadaniu w świetle publikacji J. Ratzingera - Benedykta XVI "Na początku Bóg stworzył..."

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 32, Numer 1 (2013) s. 136-147
Piotr Rossa

 

do góry