Analogia w służbie realizmu metafizyki i antropologii

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 32, Numer 2 (2013) s. 21-30
Jerzy Krzanowski

 

do góry