"Trybunał miłosierdzia oraz łaski" : kiedy i w jaki sposób należy odnieść się do penitencjarii apostolskiej? : praktyczne wskazówki dla spowiednika oraz duszpasterza

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 32, Numer 2 (2013) s. 63-74
Tomasz Rozkrut

 

do góry