"Matka naszego zawierzenia. Maryja w nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II", Teofil Siudy, Warszawa 2013 : [recenzja]

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 32, Numer 2 (2013) s. 149-152
Iwona Krysiak , Teofil Siudy (aut. dzieła rec.)

 

do góry