Czy św. Augustyn był teistycznym ewolucjonistą?

Studia Philosophiae Christianae, Tom 49, Numer 1 (2013) s. 5-23
Michał Chaberek

 

do góry