"Prawdziwość" w obszarze dzieła literackiego według kryteriów Romana Ingardena : analiza problemu na przykładzie powieści Wiktora Pelewina "Mały palec Buddy"

Studia Philosophiae Christianae, Tom 49, Numer 1 (2013) s. 25-47
Ganna Iemelianova

 

do góry