Czy Immanuel Kant jest prekursorem "ideału osobowości"? : (na marginesie opracowań Franciszka Sawickiego)

Studia Philosophiae Christianae, Tom 49, Numer 1 (2013) s. 49-69
Tomasz Kupś

 

do góry