Wyjaśnianie za pomocą praw przyrody jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt

Studia Philosophiae Christianae, Tom 49, Numer 1 (2013) s. 93-116
Dariusz Sagan

 

do góry