Krytyka ekstensjonalizmu : o ogólności

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 11 (1995) s. 65-88
François Schmitz , Ryszard Kleszcz (tł.)

 

do góry