Rachunek "współistniejących" i "istniejących-w" a leibnizjańska metafizyka wyrażania

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 11 (1995) s. 111-124
Dominique Berlioz , Marek Rosiak (tł.)

 

do góry