Legaci apostolscy na Śląsku w latach 1471-1479

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 6 (1973) s. 257-276
Jan Drabina

 

do góry