Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej - Protokoły wizytacyjne z 1611 r.

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 6 (1973) s. 317-331
Franciszek Maroń

 

do góry