Szkoła górnośląska w ostatnich dziesięcioleciach przed kulturkampfem : na przykładzie ówczesnego powiatu pszczyńskiego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 6 (1973) s. 185-255
Franciszek Maroń

 

do góry