Polityczne jest prywatne : o przestrzeni publicznej i prywatnej w "Romansie Teresy Hennert", "Granicy" i "Węzłach życia" Zofii Nałkowskiej

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 101, Numer 1 (2010) s. 5-19
Lucyna Marzec

 

do góry