Kara śmierci w encyklice "Evangelium vitae" i w etyce filozoficznej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 29 (1996) s. 271-278
Tadeusz Ślipko

 

do góry