Sługa Boży ks. Emil Szramek. Proces beatyfikacyjny męczenników II wojny światowej. Nowe pytania i odpowiedzi : edycja tekstów źródłowych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 30 (1997) s. 249-271
Jerzy Myszor

 

do góry