Człowiek ocalony w systemie posttotalitarnym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 31 (1998) s. 211-220
Paweł Bortkiewicz

 

do góry