Funkcje pojęcia wielkości w badaniach temporalności matematyki

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 31 (1998) s. 54-70
Jerzy Dadaczyński

 

do góry