Lux in tenebris lucet : metafizyczny wymiar światła i widzialności świata w refleksji filozoficznej i teologicznej K. Michalskiego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 31 (1998) s. 237-273
Marek Rembierz

 

do góry