Zagadnienie zastępczości w soteriologii Anzelma z Canterbury i jej współczesnej recepcji

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 1 (2007) s. 24-39
Jacek Kempa

 

do góry