Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 1 (2007) s. 97-113
Arkadiusz Nocoń

 

do góry