Przesłanie Tory w perspektywie synchronicznej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 1 (2007) s. 5-23
Teresa Stanek

 

do góry