Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, 21–22 IX 2006 r.

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 1 (2007) s. 262-265
Grzegorz Wita

 

do góry