25 lat Laborem exercens – Ewangelia pracy a polska polityka społeczna

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 1 (2007) s. 266-273
Arkadiusz Wuwer

 

do góry