"Komplementarność apostolskiej misji Kościoła : Studium teologiczno-dogmatyczne", Marian Kowalczyk, Ząbki 2005 : [recenzja]

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 1 (2007) s. 225-227
Jerzy Szymik , Marian Kowalczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry