"Gazeta Katolicka : pismo duchowieństwa i ludu polskiego na Śląsku, w latach 1896–1910, studium historyczno-doktrynalne", Rafał Śpiewak, Kraków 2006 : [recenzja]

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 1 (2007) s. 233-235
Mieczysław Pater , rafał Śpiewak (aut. dzieła rec.)

 

do góry