Komunistyczne służby bezpieczeństwa wobec ministrantów w województwie katowickim : Informacja Wydziału IV Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Katowicach z 1967 r.

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 2 (2007) s. 450-459
Mariusz Trąba

 

do góry