Regulacja stanu prawnego nieruchomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w trybie administracyjnym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 40, Numer 2 (2007) s. 339-349
Dariusz Walencik

 

do góry