"...każdego klerykała z milicji będziemy pędzić!" : zwalczanie praktyk religijnych wśród funkcjonariuszy KW MO w Bydgoszczy po Październiku '56

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, Numer 1(6) (2008) s. 271-346
Piotr Rybarczyk

 

do góry