Okoliczności "wyboru" ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku : edycja źródeł

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 42, Numer 1 (2009) s. 209-226
Jerzy Myszor

 

do góry