Efektywnościowe modele zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy

Zarządzanie Zmianami : zeszyty naukowe, Numer 1 (2005) s. 26-32
Artur Kwasek

 

do góry