Zagadnienie indeksu książek zakazanych w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 13, Numer 1-2 (1970) s. 217-227
Józef Krukowski

 

do góry