Posoborowe prawodawstwo kościelne : 29. Kongregacja Biskupów : wykaz uprawnień pięcioletnich (1968-1973) udzielonych ordynariuszom miejsca

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 13, Numer 1-2 (1970) s. 256-258
, Edward Sztafrowski (tł.)

 

do góry