Wybrane wątki Pawła Florenskiego koncepcji sofiologicznej – próba syntezy

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 46, Numer 1 (2013) s. 102-114
Justyna Kroczak

 

do góry