Kościół w wypowiedziach Karola Wojtyły podczas przygotowania i przebiegu Soboru Watykańskiego II

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 46, Numer 2 (2013) s. 438-452
Przemysław Sawa

 

do góry