Egzegeza kanoniczna i analogia wiary w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 46, Numer 2 (2013) s. 317-336
Sławomir Zatwardnicki

 

do góry