Ryzyko związane z realizacją miękkich projektów realizowanych ze środków unijnych

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Tom 44, Numer 2 (2010) s. 769-781
Anna Jędrzychowska

 

do góry