Recepcja norm prawa powszechnego o szafarzu sakramentu chrztu świętego w prawie partykularnym wybranych synodów diecezjalnych w Polsce

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 49, Numer 3-4 (2006) s. 87-119
Wiesław Wenz

 

do góry