"Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main [etc.] 2010 : [recenzja]

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 46, Numer 2 (2013) s. 468-479
Artur Malina , Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry