Actio commodati w prawie rzymskim

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 27, Numer 3-4 (1984) s. 197-222
Jan Słonina

 

do góry