Eklezjologia nowego Kodeksu na przykładzie pierwszej księgi

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 27, Numer 3-4 (1984) s. 235-248
Remigiusz Sobański

 

do góry