Spór o typ doświadczenia w bazie wyściowej filozofii : Kazimierz Kłósak i tomizm egzystencjalny

Studia Philosophiae Christianae, Tom 38, Numer 2 (2002) s. 31-53
Kazimierz Mikucki

 

do góry