"Filozofia społeczna w >>Przeglądzie Powszechnym<< w latach 1884-1939", Stanisław Krajski, Warszawa 2003 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 40, Numer 1 (2004) s. 259-262
Mikołaj Krasnodębski , Stanisław Krajski (aut. dzieła rec.)

 

do góry