Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 28, Numer 1-2 (1985) s. 49-60
Wojciech Góralski

 

do góry