Wybór nowego dziekana Wydziału

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 28, Numer 1-2 (1985) s. 239
Tadeusz Pawluk

 

do góry