Sympozjum Sekcji Kanonistów Polskich

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 28, Numer 1-2 (1985) s. 249-255
Marian Rola

 

do góry