Niektóre zagadnienia postawione w nowym Kodeksie

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 28, Numer 3-4 (1985) s. 253-268
Roch Pagé

 

do góry